Arkivbildare: Koler-Storsunds arbetarekommun

Grunduppgifter

Koler-Storsunds arbetarekommun
Se arkiv 2401
2414
Koler Storsund
  • 258100000 Piteå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 2414 Koler-Storsunds arbetarekommun Arbetarekommunen hette enbart Kolers socialdemokratiska arbetarekommun fram till 1962, då tillägget Storsund kom. Den bildades första gången 1932, men nedlades ett år därefter. 1935 återupptogs verksamheten. dock i blygsam skala, endast 5 medlemmar var registrerade, en 1950. Då skedde en stark ökning till 35 medlemmar och 1954 var siffran uppe i 73. 1967 sammanslogs arbetarekommunen med Långträsks arbetarekommun. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Piteå kommun 1973.

Placering

0

Länkar

Det finns inga länkar