Arkivbildare: Kommittén för sakägarna vid Bodensjöarna och Luleälven

Grunduppgifter

Kommittén för sakägarna vid Bodensjöarna och Luleälven
Sommerstugeägarna vid Bodensjöarna och Luleälven
3314

Sekreterare för kommittén var typograf Orvar Sandström Boden, Orvars dotter lämnade in arkivet till Föreningsarkivet 2017. /IL 2018-01-18

Länkar

Bilagor

Relationer