Arkivbildare: ABF:s lokalavdelning Nederkalix kommun

Grunduppgifter

ABF:s lokalavdelning Nederkalix kommun
2696
  • 251400000 Kalix kommun 1967-

H I S T O R I K


Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten

2696     ABF:s lokalavdelning Nederkalix kommun


Nuvarande lokalavdelning rymmer fyra äldre avdelningar: Kalix, Töre, Karlsborg och Båtskärsnäs. De två senare är nu sektioner.

Källa: 1970 års föreningsinventering i Kalix. 

Länkar

Bilagor

Relationer