Arkivbildare: Kypasjärvi Folkets Hus förening u.p.a.

Grunduppgifter

Kypasjärvi Folkets Hus förening u.p.a.
2699
Kypasjärvi
  • 251300000 Överkalixs kommun
H I S T O R I K Folkrörelsearkivet 2699 Kypasjärvi Folkets Hus förening u.p.a. Ett första möte hölls 27/10 1944 varvid en interimstyrelse bildades bestående av Herbert Axelsson ordf, Valdemar Nilsson sekr, Ludvig Pettersson och Sigurd Nilsson justeringsmän. De båda förtsnämnda var lärare. Konstituerande möte hölls 10/12 1944. Tomt för bygget inköptes 1946 och arbetstillstånd erhölls samma år. Efter uppehåll pga materialbrist och dålig ekonomi, kunde föreningen ta sitt hus i besittning år 1950. Folkets Hus har använts för fester, möten, biografföreställningar (1959-69, maskinen finns kvar) och som vallokal. (Källa: Arkiv- och föreningsinventering i Överkalix kommun 1973).

Placering

0

Länkar

Det finns inga länkar