Arkivbildare: Byggnadsföreningen Folkets Hus u.p.a i Abisko

Grunduppgifter

Byggnadsföreningen Folkets Hus u.p.a i Abisko
2614
Abisko
  • 258400000 Kiruna kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 2614 Byggnadsföreningen Folkets Hus u.p.a i Abisko Föreningen bildades av allt att döma 1908. 22/3 1908 omnämns i SJMF:s avd 86 protokoll en teckningslista för ett Folkets Husbygge. Huset kom tydligen till stånd eftersom man under hela tiden fram t o m 1950-talet hade fackföreningsmöten i Folkets Hus. Det sägs också i Folkets Husdistriktets protokoll 1961 och 1962 att "föreningen arbetar med byggnadsfrågor". Föreningen är numera nedlagd. Det har inte gått att få fram några arkivhandlingar från föreningen. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Kiruna kommun 1991.

Placering

0

Länkar

Det finns inga länkar