Arkivbildare: Abisko-Björklidens Socialistiska ungdomsklubb

Grunduppgifter

Abisko-Björklidens Socialistiska ungdomsklubb
2539
Abisko Björkliden
  • 258400000 Kiruna kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 2539 Abisko-Björklidens Socialistiska ungdomsklubb En första klubb bildades under aug-sept 1909 av Vilhelm Lind vid en föredragsturne. Klubben nedlades under 1910-talet. En ny klubb bildades 1932 med 15 medlemmar vid årsskiftet 1932-1933. 1935 hade den 18 medlemmar. Året därpå rapporteras den som "avförd". Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Kiruna kommun 1991.

Placering

0

Länkar

Det finns inga länkar