Arkivbildare: Gråträsk Idrottsförening

Grunduppgifter

Gråträsk Idrottsförening
2370
Gråträsk
  • 258100000 Piteå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsearkivet 2370 Gråträsk Idrottsförening Gråträsk IF överlåter sina medel och tillgångar till Gråträsk Ekonomiska Förening 2004. Idrottsföreningen bildades omkring 1922-1923 och hade i början ett tiotal medlemmar, vilka ägnade sig åt skidåkning. Föreningen inregistrerades 1937 i Riksidrottsförbundet. Under 1920- och 1930-talen sågs inte idrotten med så blida ögon av många bybor. man tyckte att det var ett onödigt nötande av skor och kläder. dessutom rönte föreningen motstånd från de religiösas sida. 1947-1948 utökades verksamheten till att omfatta även fotboll. Föreningen hyrde Boksels plan och spelade där. 1950 fick man med hjälp av statliga medel en egan plan. De flesta av byns ungdomar deltog i aktiviteterna och antalet medlemmar var uppe i 70. 1961 nedlades skidsektionen. Ekonomiska svårigheter gjorde att man inte längre anordna den årliga skidtävlingen, vilken betydde så mycket för föreningens budget. 1973 finansierar bingon verksamheten. Antalet medlemmar är ca 100, men de aktiva fotbollsspelarna kommer inte i så hög grad från själva Gråträsk utan från byarna runt omkring. Föreningen har inga svårigheter att rekrytera medlemmar, men det är svårare att skaffa ledare. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Piteå kommun 1973.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar