Arkivbildare: Råneå Evangelisk-Lutheranska Missionsförening EFS

Grunduppgifter

Råneå Evangelisk-Lutheranska Missionsförening EFS
2482
Råneå
  • 258003000 Nederluleå församling
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 2482 Råneå Evangelisk-Lutheranska Missionsförening EFS Stadgar till föreningen utarbetades av allt att döma 1882, men själva föreningsbildandet ägde rum 3/10 1885. Initiativtagare var komminister C Alfred Nygren samt folkskolläraren och kantorn O E Lindström. I den första styrelsen invaldes personer från följande byar: Rånbyn, Jämtön, Strömsund, Högsön, Vitå, Vitåfors, Böle, Prästholm, Orrbyn, Niemisel och Gunnarsdjupträsk. Den förste ordföranden blev komministern Nygren. Han fungerade också som sekreterare. Kassör blev kantor Lindström. 1888 reducerades antalet styrelseledamöter till 12. I stadgarna stod att bara män fick vara med i styrelsen och att det också bara var män som hade rösträtt i föreningen. Från 1909 fick föreningen egen predikant, J P Lundström. Tidigare hade kolportörer varit verksamma i bygden. 20/6 1913 bildades en byggnadsförening för uppförande av samlingslokal, Evangelistiska-Lutherska Missionsföreningen i Råneå byggnadsförening u.p.a. Insatsen var 50 öre per medlem. Bönhuset Fridhem stod klart 1915. Vid 1940-talets slut var det slut med präster i föreningens styrelse. Orsaken till detta var den alltmer ökande spänningen mellan prästerskapet och EFS-folket, en spänning som kulminerade 1954, då man började med egna nattvardsgångar inom EFS i Råneå. Råneå var först i Norrbotten att ordna egna nattvardsgångar - första gången det skedde var 21/2 1954 i Jämtöns missionshus. Som exempel på antalet medlemmar kan nämnas åren 1937 med 156, 1939 med 100 och 1975 med 63 medlemmar. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Råneå kommun 1978-1979.

Placering

0

Länkar

Det finns inga länkar