Arkivbildare: EFS Missions- och Ungdomsförening, Högsön-Vitå

Grunduppgifter

EFS Missions- och Ungdomsförening, Högsön-Vitå
2260
Högsön Vitå
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 2260 EFS Missions- och Ungdomsförening, Högsön-Vitå Högsö-Vitå lokalförening rapporterades 1910. den omvandlades 1911 till DUF-förening med 22 medlemmar. 1935 delades föreningen i två delar, en förening för vardera samhället. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977

Placering

4

Länkar

Det finns inga länkar