Arkivbildare: Svenska Skogs-o Flottningsarbetareförbundet avd 870 Purnu

Grunduppgifter

Svenska Skogs-o Flottningsarbetareförbundet avd 870 Purnu
2289
Purnu
  • 252300000 Gällivare kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 2289 Svenska Skogs-o Flottningsarbetareförbundet avd. 870 Purnu, Gällivare Avdelningen hade 1938-1939 18. det verkar som avdelning 870 som den då hette, hade bildats något år dessförinnan. 1946-1946 hade avdelningens verksamhet ha nedlagts. En ny avdelning med numret 839 bildades vid 1950-talets mitt. Den hade 1955 9 medlemmar. Avd 839 övergick vid 1960-talets början till storavdelning 21 och bildade sektion 31 där. Källa: 1976 års föreningsinventering i Gällivare.

Länkar

Det finns inga länkar