Arkivbildare: IOGT-logen 825 Nyåret, Råneå

Grunduppgifter

IOGT-logen 825 Nyåret, Råneå
2117
Råneå
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 2117 IOGT-logen 825 Nyåret, Råneå Logen bildades 1/1 1884. Initiativtagare var prästmannen Johan Nylander. Sitt ordenshus invigde logen 1903. Omkring 1940 verkar det som om logen avsomnat 0 medlemmar rapporteras och ordenshuset togs då över av militären. 1950 skedde en ombildning och medlemsantalet var detta år 109. Under 1960 talet avtog verksamheten starkt och låg helt nere till mitten av 1970 talet då den åter sköt fart. Under 1978 deltog ett 70 tal ungdomar kontinuerligt i verksamheten. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977

Placering

18

Länkar

Det finns inga länkar