Arkivbildare: Piteortens Fröodlareförening u.p.a

Grunduppgifter

Piteortens Fröodlareförening u.p.a
2237
Piteå
  • 258100000 Piteå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 2237 Piteortens Fröodlareförening u.p.a Har ingått i Norrbottens läns hushållningssällskaps arkiv. Vandringsrättare G W Bergstedt och rektor Gustafsson på Gran tog initiativet till bildandet av föreningen i januari 1924. Den konstituerades 12/4 1924. Ett 60-tal medlemmar anslöt sig till en början och maskiner inköptes bl a med bidrag från Hushållningssällskapet. 1938 inköptes sockenmagasinet för 5000 kr och 1954 Öjeby Elkvarn för 12500 kr. Antalet medlemmar vid årsskiftet 1972-1973 var 463. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Piteå kommun 1973

Placering

12

Länkar

Det finns inga länkar