Arkivbildare: Svenska Skogs- och Flottningsarbetare Förbundets avd. 305 Gyljen

Grunduppgifter

Svenska Skogs- och Flottningsarbetare Förbundets avd. 305 Gyljen
2253
Gyljen
  • 251300000 Överkalixs kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 2253 Svenska Skogs- och Flottningsarbetare Förbundets avd. 305 Gyljen Avdelning 305 bildades 1923. 1924 hade den 70 medlemmar, 1925 16 och därefter skedde ingen rapportering förrän avdelningen reorganiserades 1934 med nummer 562. Dess högsta medlemsantal uppnåddes 1937 med 90 medlemmar. År 1963 hade den 73 medlemmar. 1964 ingick avdelningen som sektion i avd 21 Kalixälven. Källa:Arkiv- och föreningsinventeringen i Överkalix kommun 1973, Olof Hederyd

Länkar

Det finns inga länkar