Arkivbildare: IOGT Piteå Kretsloge (Piteå-Älvsby Kretsloge)

Grunduppgifter

IOGT Piteå Kretsloge (Piteå-Älvsby Kretsloge)
2436
Piteå Älvsby
  • 258100000 Piteå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsearkivet 2436 IOGT Piteå Kretsloge (Piteå-Älvsby Kretsloge) Kretslogen bildades 1902 av förutvarande Pite och Älvsby kretsloger genom en sammanslagning av dessa. Kretslogen instiftatdes i Svensbyn. Kretsen bestod då av logerna i Piteå, Öjebyn, Bölebyn, Storfors, Älvsbyn, Lillpite och Norrfjärden samt under vissa perioder logerna i Munksund, Tväråselet och Svensbyn. Till detta kom också ungdomslogerna i Piteå, Öjebyn, Lillpite, Bölebyn och Håkansö. En expansion ägde rum under åren närmast efter 1942. Under de sista krigsåren bildades loger i Tväråselet, Roknäs, Granträsk, Nybyn, Alter, Svensbyn, Blåsmark, Tvärån, Arnemark, Hortlax, Sjulmark, Vistträsk och Rosvik. Senare tillkom också loger i Vitberget, Koler, Vidsel, Manjärv, Pålberget, Storsund, Alterdalen, Långträsk, Gråträsk, Hemmingsmark och Korsträsk. 1973 fanns loger i Piteå, Öjebyn, (Älvsbyn), Munksund, Vidsel, Lillpite, Tväråselet, Rosvik, Roknäs, Bölebyn, Norrfjärden, Nybyn, Svensbyn, Blåsmark, Tvärån, Arnemark-Vargbacken, Hortlax, Sjulsmark, Vistträsk, Koler, Jävrebyn, S torsund, Alterdalen, Långträsk, Korsträsk och Hemmingsmark. UNF-avdelningar fanns i Strömnäs, Svensbyn, Piteå och Öjebyn samt Älvsbyn. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Piteå kommun 1973

Placering

0

Länkar

Det finns inga länkar