Arkivbildare: Älvsby Missionsförsamling

Grunduppgifter

Älvsby Missionsförsamling
2442
Älvsbyn
  • 256000000 Älvsbyns kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 2442 Älvsby Missionsförsamling Föreningen bildades 21/1 1906 på initiativ av banmästare Jonas Karlsson från Jämtland. den kallades Elfsby Brödraförening och bestod vid starten av 14 medlemmar. 1926 var antalet 21. Namnet ändrades 1937 till Älvsby Missionsförsamling (Se även bifogad historik). Församlingsmedlemmarna är 40, men antalet aktiva är ca 30. Samarbetet är gott med Ebeneser- och EFS-församlingen, särskilt då vad gäller ungdomsverksamheten. SMU, ungdomsverksamheten, har en särskild lokal i missionshuset. Ungdomarna uppdelade i nyingar 6-9 år, scouter 10-13, tonåringar samt seniorer i 20 års-åldern. De senaste är även medlemmar i församlingen. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Älvsby kommun 1972

Länkar

Det finns inga länkar