Arkivbildare: IOGT-logen 2929 Hafvets Perla, Stensborg

Grunduppgifter

IOGT-logen 2929 Hafvets Perla, Stensborg
1269
Stensborg
  • 258000000 Luleå kommun

H I S T O R I K


Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten

1269     IOGT-logen 2929 Hafvets Perla, Stensborg


 

Logen bildades 21/9 1901, men nedlades troligen en kort tid därefter eftersom logen 3577 i Skurholmsstaden bildades 1906 och då antog namnet Havets Pärla.

Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977


Länkar

Bilagor

Relationer