Arkivbildare: IOGT-logen 2929 Hafvets Perla, Stensborg

Grunduppgifter

IOGT-logen 2929 Hafvets Perla, Stensborg
1269
Stensborg
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 1269 IOGT-logen 2929 Hafvets Perla, Stensborg Logen bildades 21/9 1901, men nedlades troligen en kort tid därefter eftersom logen 3577 i Skurholmsstaden bildades 1906 och då antog namnet Havets Pärla. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar