Arkivbildare: IOGT-ungdomsloge 916 Hoppets Seger Skurholmen, Luleå

Grunduppgifter

IOGT-ungdomsloge 916 Hoppets Seger Skurholmen, Luleå
1271
Skurholmen
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 1271 IOGT-ungdomsloge 916 Hoppets Seger, Skurholmen Ungdomslogen bildades 18/11 1906. Enligt Nfl bildades logen 23/11 med 33 äldre och 38 barn. Verksamheten nedlades av allt att döma under 1910-talets senare del. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar