Arkivbildare: IOGT-logen 2313 Carlsvik, Karlsvik

Grunduppgifter

IOGT-logen 2313 Carlsvik, Karlsvik
1283
Karlsvik
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 1283 IOGT-logen 2313 Carlsvik, Karlsvik Logen bildades i november 1896 av K Nyberg, Innan dess hade loggen Karlsviks Hopp funnits åren 1883-88. 1924 hade logen 28 medlemmar. Logen nedlades av allat att döma några år därefter, eftersom det 1935 bildades en ny loge 5138 Hällan. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977

Placering

8

Länkar

Det finns inga länkar