Arkivbildare: Svensk Godtemplar Ungdom SGU avd 79 Ungdomstro, Luleå

Grunduppgifter

Svensk Godtemplar Ungdom SGU avd 79 Ungdomstro, Luleå
1285
Luleå
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 1285 Svensk Godtemplar Ungdom SGU avd 79 Ungdomstro, Luleå Avdelningen bildades 2/1 1908 av "den kände nykterhetsvännen Mauritz Karlsson". Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977.

Länkar

Det finns inga länkar