Arkivbildare: Svenska Byggnadsarbetareförbundet avdelning 291, Piteå

Grunduppgifter

Svenska Byggnadsarbetareförbundet avdelning 291, Piteå
Svenska Byggnadsträarbetareförbundet avdelning 159 Munksund-Piteå
2587
Piteå
  • 258100000 Piteå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 2587 Svenska Byggnadsarbetareförbundet avdelning 291, Piteå Fd Sv Byggnadsträarbetareförbundets avd 159 Piteå Avdelning 159 bildades 1926 vid uppförandet av sulfatfabriken i Skuthamn. 1937 gick avdelningen in som medlem i FCO. Vid bildandet av Byggnadsarbetareförbundet 1949 ombildades avdelningen och fick nummer 291. 1961 ingick avd 291 i den då bildade storavdelningen 271. Avd 291 hade 1950-1951 256 och 1960-1961 322 medlemmar. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Piteå kommun 1973.

Länkar

Det finns inga länkar