Arkivbildare: G E Broms Egnahemsstiftelse Karl Gustavs socken

Grunduppgifter

G E Broms Egnahemsstiftelse Karl Gustavs socken
1437
Karl-Gustav
  • 258300000 Haparanda kommun

H I S T O R I K


Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten

1437     G E Broms Egnahemsstiftelse Karl Gustavs socken, Haparanda


Excerpt ur förteckning upprättad av Landsarkviet 1977. Denna är lagd i volym 31.


G.E Broms egnahemsstiftelse bildades år 1908, då fru Anna Broms änka efter industrimannen Konsul G.E.Broms och andra intressenter i aktiebolageet G.E. Broms egnahem överlämnade samtliga bolagets i Karl Gustafs socken belägna fastigheter till Kungliga Maj:t för bildande av en stiftelse, som enligt de av Kungliga Maj:t fastställda stadgarna hade till ändamål "att fördela nämna fastigheter i mindre lägenheter.

För att sedan tillhandahålla dessa lägenheter på billiga villkor åt mindre bemedlade, för arbetssamhet, ordentlighet och nyktert levnadssätt kända personer.

På det att såväl därigenom som genom erhållande av egnahemslån pch premier för välskötta jordbruk redbara arbetares strävan att erhålla eget hem och oberoende ställning må befrämjas".


Handhavandet av Stiftelsens angelägenheter uppdrogs åt en styrelse, bestående av tre personer, av vilka en, som tillika var styrelsens ordförande, förordnades av KungligaMaj:t, en utsågs av Norrbottens Läns Landsting och en av Norrbottens Läns Hushållningssällskap.


Åtskilligt av den inkommande korrespondens skriven på finska i den Tornefinska formen. Lingvistiskt källmaterial.

/CUH
Länkar

Bilagor

Relationer