Arkivbildare: Kiruna Syndikalistiska kvinnoklubb

Grunduppgifter

Kiruna Syndikalistiska kvinnoklubb
1442
Kiruna
  • 258400000 Kiruna kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 1442 Kiruna Syndikalistiska kvinnoklubb En kvinnlig sektion inom Kiruna LS bildades 27/11 1912, men den blev av allt att döma ej långlivad, troligen nedlades den redan året därpå. Den syndikalistiska kvinnoklubben bildades vid början av 1941. Den ombildades 24/11 1948 till Kiruna syndikalistiska klubb med både män och kvinnor som medlemmar. Dess verksamhet nedlades av allt att döma vid årsskiftet 1951-1952. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Kiruna kommun 1991.

Placering

6

Länkar

Det finns inga länkar