Arkivbildare: Vita Bandet Kalix

Grunduppgifter

Vita Bandet Kalix
1511
Kalix
  • 251400000 Kalix kommun 1967-
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 1511 Vita Bandet Kalix Föreningen bildad 1916 och verksam fram till år 1988 då den lades ned till följd av sviktande medlemsunderlag. Materialet är förhållandevis bibevarat varemot verksamhetsberättelserna för åren 1946-1955 saknas helt CUH 92.

Länkar

Det finns inga länkar