Arkivbildare: Sverges Arbetares Centralorganisation Malmbergets LS av SAC

Grunduppgifter

Sverges Arbetares Centralorganisation Malmbergets LS av SAC
1527
Malmberget
  • 252300000 Gällivare kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 1527 Sverges Arbetares Centralorganisation Malmbergets LS av SAC, Gällivare Malmbergets LS bildades den 27 november 1910 efter en debatt mellan LO:s ordförande Herman Lindqvist och SAC-ordföranden John Andersson. Vid starten anslöts ett 20-tal medlemmar, vilka uteslutande rekryterades från den socialistiska ungdomsklubben. Under tiden 1914-1917 förde organisationen en tynande tillvaro, men p g a en strejk i Koskullskulle kunde LS reorganiseras så att vid 1918 årslut medlemstalet var 57. 1920 var antalet medlemmar 288, 1939 172 och 1960 70. Den ledande syndikalistiska personligheten i Malmfälten var J W Kramer, vilken 1914 yttrade att " det skall komma en tid, då Malmbergets arbetare skall sluta upp kring syndikalismens ide". 1976 hade Malmbergets LS knappt 100 medlemmar. Källa: 1976 års föreningsinventering i Gällivare.

Länkar

Det finns inga länkar