Arkivbildare: Norrskensflammans personalklubb

Grunduppgifter

Norrskensflammans personalklubb
1532
Luleå
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 1532 Norrskensflammans personalklubb, Luleå Norrskensflammans personalklubb bildad 1919. Av materialet återstår enbart 3 protokollsböcker vari en lucka mellan åren 1927-56 därtille en notationsbok (4 med redovisning över inbetalda medlemsavg samt ett kvittensblock för reshjälp till vandrande (vagabonderande)) typografer enligt den som levererat arkivet Åke Isaksson, fd journalist på tidningen lär det finnas åtskilliga kända namn från den tiden. CuH91

Placering

5

Länkar

Det finns inga länkar