Arkivbildare: IOGT-ungdomsloge 2313 Syskonringen, Korpikå

Grunduppgifter

IOGT-ungdomsloge 2313 Syskonringen, Korpikå
1603
Korpikå
  • 251400000 Kalix kommun 1967-

H I S T O R I K


Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten

1603     IOGT-ungdomsloge 2313 Syskonringen Korpikå, Kalix


 

Materialet är intimt sammankopplat med arkiv 1602 Frihetskämpen som utgör stamloge vari även biblioteks- och studiecirkelmaterialet finns samlat.


Länkar

Bilagor

Relationer