Arkivbildare: IOGT-juniorförening 1426 Vårt Hopp, Lillpite

Grunduppgifter

IOGT-juniorförening 1426 Vårt Hopp, Lillpite
1607
Lillpite
  • 258100000 Piteå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 1607 IOGT-juniorförening 1426 Vårt Hopp, Lillpite Logen bildades 13/4 1913. "Löftet erlades av 14 äldre och 88 barn". De senaste uppgifterna som gått att erhålla om logen är från 1954, då den hade 5 medlemmar. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Piteå kommun 1973

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar