Arkivbildare: Munksunds-Skuthamns Sportklubb

Grunduppgifter

Munksunds-Skuthamns Sportklubb
1666
Munksund-Skuthamn
  • 258100000 Piteå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 1666 Munksunds-Skuthamns Sportklubb 24 mars 1932 samlades idrottsintresserade Skuthamnsbor i Uno Johanssons cafe för at formellt besluta om bildandet av Skuthamns sportklubb. I Munksund fanns vid den har tiden Munksunds Bollklubb, som förde en relativt blygsam tillvaro. Före bollklubben fanns tidigare en förening kallad Munksunds idrottsförening, troligen bildad under 1920--talets första år. Det är tveksamt om den var en formell förening, antagligen existerade den endast sommartid när pojkarna samlades och spelade fotboll. Konkurrensen mellan Skuthamns sportklubb och Munksunds bollklubb försvårade verksamheten för båda parter och den 25 maj 1933 utlystes ett försoningsmöte. Där enades man om att ombilda föreningarna till Munksunds-Skuthamns sportklubb. Fotbollen har varit den ledande sommaridrotten genom åren, medan bandyn och ishockeyn flitigt fått avlösa varandra som vinteridrotter. 1958 lades bandysektionen ned och ersattes helt av ishockeyn. Simhallen invigdes 1938 och simsektionen inledde då sin verksamhet, som pågick till 1951, då sektionen frigjorde sig och bildade Munksunds simsällskap. Under klubbens första tioårsperiod hade den fina framgångar i fri idrott likaså i skidåkning. Boxningen, påbörjad 1944, tilldrog sig stort intresse. Tävlingarna ägde i stdshotellets festivitetssal. Verksamheten nedlades efter 10-12 år. Under 1950-talets första år såelades damhandboll, trots att man saknade lokaler för inomhusidrott. Handbollspelarna var vintertid hänvisade till Kallaxhallen i Luleå för sinahemmamatcher. De dryga resekostnadersn blev alltför betungande för sektionen och verksamheten nedlades därför 1955. 1956 bildades ungdomsklubben i vars verksamhet ungdomar mellan 16-25 år skkulle delta. Av de 150 medlemmarna är dock huvuddelen i de tidiga tonåren. De flesta ägnar sig åt fotboll och ishockey. Förutom ungdomsklubben har sportklubben 1973 en fotbollssektion och en ishockeysektion, den förstnämnda med både dam- och herrlag. En särskilld damklubb har bildats, som genom tillverkning och försäljning av egna alster ekonomiskt stöder MSSK:s ungdomsverksamhet. Totala antalet medlemmar 1973 är 576 varav ca 80 är aktiva, medlemmarna i ungdomsklubben undantagna. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Piteå kommun 1973

Placering

10

Länkar

Det finns inga länkar