Arkivbildare: IOGT-ungdomstempel 360 Karlsviks Hopp, Karlsvik

Grunduppgifter

IOGT-ungdomstempel 360 Karlsviks Hopp, Karlsvik
1670
Karlsvik
  • 258000000 Luleå kommun

H I S T O R I K


Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten

1670     IOGT-ungdomstempel 360 Karlsviks Hopp, Karlsvik

 

Ungdomstemplet bildades 2/1 1898 och ombildades till ungdosmlogen 375 2/3 1902.

Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977
Länkar

Bilagor

Relationer