Arkivbildare: Kiruna Metodistförsamling

Grunduppgifter

Kiruna Metodistförsamling
1676
Kiruna
  • 258400000 Kiruna kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 1676 Kiruna Metodistförsamling, Kiruna Församlingen bildades 4 eller 6/11 1902, men möten hade hållits tidigare - första gången 22/1 1900, varvid sjukstugan användes som möteslokal. Församlingens kyrka invigdes 22/11 1903. Den hade då kostat 19380 kr och för att klara finanserna uthyrdes stora salen varje söndag åren 1906-1912 till statskyrkan för 1500 kr per år. En sk Epsworthförening samt söndagsskola startade sina verksamheter 1903 liksom syföreningen Myran. En juniorförening bildades 1907. Omkring 1965 flyttades själva kyrksalen till Borrargatan 29. Församlingens verksamhet nedlades 1969. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Kiruna kommun 1991.

Placering

23

Länkar

Det finns inga länkar