Arkivbildare: Korsträsk Socialdemokratiska arbetarekommun

Grunduppgifter

Korsträsk Socialdemokratiska arbetarekommun
1715
Korsträsk
  • 256000000 Älvsbyns kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 1715 Korsträsk Socialdemokratiska arbetarekommun Arbetarekommunen bildades 1932 av 20-30 personer. Medlemsantalet är idag ca 60. Man har haft hård konkurrens från kommunisternas bycell, men J.J betonar att det var mycket hårdare under 1930- och 1940-talen. Man har haft vissa svårigheter att samla folk till mötena. Men under de senaste åren har det märkts en ändring till det bättre. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Älvsby kommun 1972

Placering

5

Länkar

Det finns inga länkar