Arkivbildare: Motorförarnas Helnykterhets Förbund MHF, Överkalix

Grunduppgifter

Motorförarnas Helnykterhets Förbund MHF, Överkalix
1723
Överkalix
  • 251300000 Överkalixs kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 1723 Motorförarnas Helnykterhets Förbund MHF, Överkalix Föreningen bildades 1955, Tidigare var medlemmarna med i avdelningen i Kalix, men efterhand som antalet medlemmar från Överkalix ökade, steg önskningarna om att få till stånd en egen organisation. Verksamheten var livlig under den första tiden och man anordnade bl a kurser och biltester. Inga kommunala anslag utgick. Det var många som såg med oblida ögon på föreningens verksamhet - troligen pga ren avundsjuka genom attr medlemmarna erhöll lägre premier på bilförsäkringen. Efter 1958, när ordföranden Gottfrid Wikgren blev sjuk, avtog verksamheten markant. Det hade även tidigare börjat bli svårt att aktivera medlemmarna - många gick med främst för att få lägre bilförsäkringspremier. Verksamheten lades ned i början av 1960-talt och medlemmarna gick över till avdelningen i Kalix. Källa: Arkiv- och föreningsinventering i Överkalix 1973

Länkar

Det finns inga länkar