Arkivbildare: Odd Fellow logen 31 Samuel Gustaf Hermelin, Boden

Grunduppgifter

Odd Fellow logen 31 Samuel Gustaf Hermelin, Boden
Odd Fellow i Boden, Brödralogen 31 Samuel Gustaf Hermelin
1733
Boden
  • 258200000 Bodens kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 1733 Odd Fellow logen 31 Samuel Gustaf Hermelin, Boden Åren 1901-1903 bedrevs Odd Fellow-verksamheten i Boden i form av OF-klubb. Logen nr 31 Samuel Gustaf Hermelin, IOOF, Boden instiftades den 1 augusti 1903 av Storvisiren med högst upplyste tjänstemän inom ODD Fellow. Dokumentsamlingen, som till delar är vattenskadad, har drabbats av mögel. Sålunda har ett stort antal volymer förslutits och får ej öppnas utan att de nogsamt förslutes. Gallring av svårt angripna handlingar (läkartester) har förekommit om än mycket sparsamt. I Bröder af OF hållen städse skölden blank! /CUH/

Placering

110

Länkar

Det finns inga länkar