Arkivbildare: EFS Missionsförening i Norrfjärden

Grunduppgifter

EFS Missionsförening i Norrfjärden
1740
Norrfjärden
  • 258100000 Piteå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 1740 EFS Missionsförening i Norrfjärden Ur "Arkiv och föreningsinventering i Piteå kommun 1973" sid 207: "Norrfjärdens DUF bildades 1905 av ett 50-tal personer. Skolan och sockenstugan användes som möteslokal. Verksamheten omfattade då, liksom nu, även byarna Porsnäs, Håkansö, Lakafors, Harrbäcken och Kopparnäs...".

Placering

15

Länkar

Det finns inga länkar