Volym: 20 1951-1974 D 2 a Förteckning över Folkets Husföreningar som

Grunduppgifter

20
1951-1974
Arkivbox (8 cm)
0,08 (enhet saknas)
D 2 a Förteckning över Folkets Husföreningar som bedriver teaterverksamhet 1969-1970 Kedjebiografer och biofgrafföreståndare 1972, 1974 Styrelser 1968, 1974, odat D 2 b Kommunblock inom distriket odat D 2 c Adressförteckningar 1951-1978, odat

Placering

Sekretess

Hanteringsanvisningar

Länkar

Det finns inga länkar