Volym: 5 1950, odat D1a Förteckning över: Medlemmar som tillhört L

Grunduppgifter

5
1950, odat
Arkivbox (8 cm)
0,08 (enhet saknas)
D1a Förteckning över: Medlemmar som tillhört LO i 30 år Sjuka medlemmar Frimedlemmar som ej äro i arbete Övriga medlemmar som utträtt ur akassa alla odat D1b Valda skyddsombud 1950 D1c Förteckning över medlemmar i Fackföreningsrörelsens organisationer odat

Placering

Sekretess

Hanteringsanvisningar

Länkar

Det finns inga länkar