Volym: 1925-1959 L1 ( ingår i vol 5 ) Sv Byggnadsträarbetareförbu

Grunduppgifter

1925-1959
Arkivbox (8 cm)
0,08 (enhet saknas)
L1 ( ingår i vol 5 ) Sv Byggnadsträarbetareförbundets avd 142 i Luleå minnesskrift 1925-1945 Yrkesinspektionene rapporter 1949-1959 Ordnings och skyddsregler 1950 L2 Tidningsklipp 1953 FÖREMÅLSSAMLINGEN Lo-nålar av gul metall odat

Placering

Sekretess

Hanteringsanvisningar

Länkar

Det finns inga länkar