Volym: 1951-1969 F1 ( ingår i vol 8 ) STADGAR Supplement till s

Grunduppgifter

1951-1969
Arkivbox (8 cm)
0,08 (enhet saknas)
F1 ( ingår i vol 8 ) STADGAR Supplement till stadgar för Målarnas Erkända Arbetslöshetskassa 1968 Stadgar för Bodens Fackliga Centralorganisation odat F2 HANDLINGAR RÖRANDE AVTAL F2a Skrivelser rörande avtal 1964, 1968 F2b Medling och förslag till avtal 1957, 1962, 1966 Förslag till prislistor 1957, 1962, 1966 F2c Överenskommelser 1951, 1957, 1962, 1965 F3 HANDLINGAR RÖRANDE VAL F3a Distrikts- och valkretsindelning 1956, 1964, 1969 Förslag till valordning 1968 F3b Valprotokoll 1957, 1960, 1961, 1965, 1966, odat Kandidatlista vid val av ombud till LO kongress 1966 F4 HANDLINGAR RÖRANDE KONFERENSER F4a Inbjudan till konferens 1963, 1965 F4b Ombudsförteckning 1957 F4c Uttalande vid konferens 1965, 1966 F5 HANDLINGAR RÖRANDE TVISTER: F5a Tvist mellan målarmästare och Sv Målareförbundets avd 41 Boden 1957-1959 F5b Tvist med byggnadsfirman Lundberg & Johansson 1961, 1962 F5c Skiljedom mellan Sv Måleriförbundet avd 1 Stockholm och måleri 1958 F5d Sammanställning över Centrala yrkesnämndens beslut 1958 F6 HANDLINGAR RÖRANDE FÖRSÄKRINGAR: F6a Försäkringsbrev 1959-1960 F6b Skrivelser rörande försäkringar 1957-1959, 1966, 1968 Läkarintyg 1960 Förslag till ändring av den kollektiva försäkringen odat F7 HANDLINGAR RÖRANDE KURSER: F7a Skrivelser rörande kurser 1959, 1961, 1964, 1967 Inbjudan till kurser 1961, 1966 F7b Anmälningar till kurser 1958, 1968 F7c Skrivelser rörande stipendier 1957, 1958 Ansökan om stipendier 1958, 1961, 1966 Regler för stipendier 1959, 1961, 1966 F7d Kursprogram 1958, 1961, 1966 Deltagarförteckning i Bommersvikskursen 1968 F8 HANDLINGAR RÖRANDE JUBILEUM OCH FEST F8a Inbjudan till årsfester 1957, 1958, 1961, odat Inbjudan till 60-års jubileum för avd 51 Boden 1961, odat Inbjudan och program till Bodens FCO:s 40-årsjubileum 1962 F8b Skrivelse och inbjudan till 1:a majmöte 1961 Gratulationsadress till 60-årsjubiléet 1961 Telegram och gratulationskort 1961 Tackkort 1964

Placering

Sekretess

Hanteringsanvisningar

Länkar

Det finns inga länkar