Volym: 1955-1966 H ( ingår i vol 8 ) Sv Målareförbundets lönestati

Grunduppgifter

1955-1966
Arkivbox (8 cm)
0,08 (enhet saknas)
H ( ingår i vol 8 ) Sv Målareförbundets lönestatistik 1955-1957, 1959, 1963, 1964 Statistik över försäljning till Sv Målareförbundets avdelningar 1955-1957 Sammanställning av uppgifter från fackförbunden om avdelningsfunktionärernas löner 1966

Placering

Sekretess

Hanteringsanvisningar

Länkar

Det finns inga länkar