Volym: 34 1943-1968, odat L1a Årsbok för Centrala Yrkesnämnden 1957 Jub

Grunduppgifter

34
1943-1968, odat
Arkivbox (8 cm)
0,08 (enhet saknas)
L1a Årsbok för Centrala Yrkesnämnden 1957 Jubileumsskrifter 1961, 1962, 1967 Överenskommelser mellan SAF och LO 1966 "Medkonstnärer och yrkesmålare genom fyra sekler", inb. Utgiven av Sv Målareförbundet. Lagd till arkivets bibliotek 1967 Avlöningstabell för ortsgrupp 5 1968 L1b "Sjung målare, sjung" Sångbok för Sv Målareförb 1956 Diverse tryck 1960-1968, odat Tidningsklipp 1963 L2 Målarnas facktidning inb häfte 1943-1944

Placering

Sekretess

Hanteringsanvisningar

Länkar

Det finns inga länkar