Volym: 1 1945-1983 A1a1 Protokollsbok innehåller även styrelseprotok

Grunduppgifter

1
1945-1983
Arkivbox (8 cm)
0,08 (enhet saknas)
A1a1 Protokollsbok innehåller även styrelseprotokoll 1945-1949, 1949-1955, 1955-1963, 1963-1968 A1a2 Protokoll lösa blad 1934, 1945, 1971 Protokoll fört vid avd möte med 1126 club 1979-1980 Protokoll fört vid YO 23 klubbens styrelsemöte 1977-1978 A1a3 Utdrag ur års och styrelseprotokoll 1934-1936, 1942, 1945-1949, 1951, 1953-1958, 1961-1967, 1974, 1976-1979, 1983 A1a4 Protokollsbok tillhörande Klubbens möten i Övertorneå med SJMF 1938-1945 A1a5 Protokollsutdrag vid klubbmöten 1935, 1939, 1945

Placering

Sekretess

Hanteringsanvisningar

Länkar

Det finns inga länkar