Volym: 1944-1978, odat D1a2 ( ingår i vol 2 ) Medlemsförteckning i avd

Grunduppgifter

1944-1978, odat
Arkivbox (8 cm)
0,08 (enhet saknas)
D1a2 ( ingår i vol 2 ) Medlemsförteckning i avd 217 odat Dagsverksjournal odat D1a3 Deltagarförtecknigar i kurser och konferenser 1947-1948, 1958, 1965-1969, 1975 Anmälningslistor för deltagande i tävlingsr och fester 1954, odat D1a4 Resultat från klubbens skidtävlingsr, startlistor och prislistor 1944, odat Bidragslistor för inköp av priser till tävlingar 1944, odat Bidragslistor för hjälpbehövande 1944, 1950-1951 Övriga insamlingslistor 1951-1953 D2a Deltagare i möte för bildande av en ny avdelning 1945 Förteckning över valda ombud på årsmöte 1978 Förteckning över kassornas understödsbestämmelser 1950 Förteckning över kontaktmän för nykterhetsfrågor samt omröstningslista från kongress 1953, 1959 Förteckning över kvarvarande semesterdagar inom Bodens trfikområde 1976 Förteckning över avlöningsställen 1959 D2b Turplaceringslistor förpersonal vid Övertorneå linjerna 1946, 1963 Div namnlistor 1952-1953, 1960-1964, odat

Placering

Sekretess

Hanteringsanvisningar

Länkar

Det finns inga länkar