Volym: 12 1942-1970 G2g Rekvisition av understöd lösa blad 1965-1970

Grunduppgifter

12
1942-1970
Arkivbox (8 cm)
0,08 (enhet saknas)
G2g Rekvisition av understöd lösa blad 1965-1970 G2h Uppbördslistor 1949-1950 G2i Uppbördslistor 1951 G2j Uppbördslistor 1952 G2k Uppbördslistor 1953-1954 G3 VERIFIKAT G3a Verifikat 1942-1943, 1950 G3b Verifikat 1952 G3c Verifikat 1955 G3d Verifikat 1956

Placering

Sekretess

Hanteringsanvisningar

Länkar

Det finns inga länkar