Volym: 1 1945-1980 A 1 a 1 Protokollsbok, innehållande protokoll för

Grunduppgifter

1
1945-1980
Arkivbox (8 cm)
0,08 (enhet saknas)
A 1 a 1 Protokollsbok, innehållande protokoll fört vid årsmöte och styrelse samt medlemsmöten och 2 st verksamhetsberättelser 1945-1965 m.avbr. Protokoll fört vid årsmöten 1965-1979 A 1 a 2 Protokoll fört vid medlemsmöten 1964-1978 A 1 c Årsberättelser 1965-1967 A 2 Protokoll fört vid styrelsesammanträden 1965-1980

Placering

Sekretess

Hanteringsanvisningar

Länkar

Det finns inga länkar