Volym: 3 1970-1999, odat A PROTOKOLL A1a3 Valberedningens förslag 197

Grunduppgifter

3
1970-1999, odat
Arkivbox (8 cm)
0 (enhet saknas)
A PROTOKOLL A1a3 Valberedningens förslag 1976-1979, 1981, 1987- 1989,1998, 1999,odat A1a4 Utdrag ur protokoll 1970,1986-1989,1991, 1998 A1c Originalhandlingar till verksamhetsberättelser 1990, 1995-1997 A1c1 Årsberättelser Stiftelsen Dagmar Gradins Minne A1d Motioner 1979-1980, 1984,1987, 1989-1990, 1996,1998-1999 A2 Styrelseprotokoll 1979,1987, 1992,1994-1995, 1998-1999 A3 VU-protokoll 1988-1989, 1992,1994-1995,1998 A3a DHR-Norrbottens DUS 1985-1986, 1989, 1991 A3b Protokoll Studiekommitten 1985-1988, 1994

Placering

Sekretess

Hanteringsanvisningar

Länkar

Det finns inga länkar