Volym: 1964-1970, odat F1 ( ingår i vol 2 ) STADGAR F1a Normalstadga

Grunduppgifter

1964-1970, odat
Arkivbox (8 cm)
0,08 (enhet saknas)
F1 ( ingår i vol 2 ) STADGAR F1a Normalstadgar för partikretsar inom Norrbottens Partidistrikt 1967 F1b Stadgar för Sveriges Soc Dem arbetareparti och fullmäktigegrupper 1964, 1969, odat F2 HANDLINGAR RÖRANDE VAL F2a Skrivelser rörande val 1966-1970 F2b Protokoll fört vid valkonferens Förteckning över valberedningsledamöter 1969 F2c Förteckning över val av kommunalfullmäktige i Övertorneå nybildade kommun 1968 Nomineringslistor 1968-1973 F2d Sammanställning över valen och valresultat 1962-68 Röstsedlar och namnlistor 1966, 1968, odat F3 HANDLINGAR RÖRANDE KONFERENSER Skrivelser och inbjudan till kurs 1968, 1970 F5 HANDLINGAR RÖRANDE UTREDNINGAR Undersökningar rörande SAPs kommunala representation 1967 Utredning rörande arbetslösheten samt utredning om skyddad verkstad i kommunen odat

Placering

Sekretess

Hanteringsanvisningar

Länkar

Det finns inga länkar