Volym: 54 1970-1989 J2a Ritningar över Folkets Huslokaler 1970-1978

Grunduppgifter

54
1970-1989
Arkivbox (8 cm)
0,08 (enhet saknas)
J2a Ritningar över Folkets Huslokaler 1970-1978 J2a Ritningar över Folkets Huslokaler 1980-1989

Placering

Sekretess

Hanteringsanvisningar

Länkar

Det finns inga länkar