Volym: 29 1907-1972, odat F1a Stadgar 1907-1972 F1b Ackord odat F2

Grunduppgifter

29
1907-1972, odat
Arkivbox (8 cm)
0,08 (enhet saknas)
F1a Stadgar 1907-1972 F1b Ackord odat F2b1 Ackordsuppgörelser - prislistor 1960-1961 F2b2 Målningsbeskrivningar 1960 F2b3 Besiktningsprotokoll 1961 F2b4 Tvister 1960-1971 F2b5 Liggare och ackordsräkningar 1964-1965, 1965-1967 F3 KOMMITTER KURSER OCH KONFERENSER F3b Kurser 1942, 1959-1960, 1971 F3c Norrbottens Målares samarbeteskommitte 1958-1971

Placering

Sekretess

Hanteringsanvisningar

Länkar

Det finns inga länkar