Volym: 1888-1968 L1b ( ingår i vol 35 ) Småtryck huvudsakligen Sv

Grunduppgifter

1888-1968
Arkivbox (8 cm)
0,08 (enhet saknas)
L1b ( ingår i vol 35 ) Småtryck huvudsakligen Sv Målareförbundets och LO skrifter 1909-1959 L2 Formulär 1908-1968 L3a 4-18.de Internationella berättning ! ?? 1906-1930 LOs verksamhetsberättelse 1910-1912, 1919, 1930 Minnesskrift: LOs första kvartalssekel 1923 Sifferuppgifter och grafiska framställningar 1888-1912 Protokoll Sv Måleriarbetareförbundets kongress 1909, 1915, 1918, 1921, 1924, 1929, 1939, 1944, 1954, 1959 Verksamhetsberättelser för Sv Måleriarbetareförbundet 1918-1956 Revisionsberättelser för Sv Måleriarbetareförbundet 1907-1916 Jubileumsskrift Sv Måleriarbetareförbundet 70 år OBS SKRIFTERNA LAGDA TILL FANS BIBLIOTEK L3b Internationella arbetarehjälpen 1929 Arbetsfredsdelegationens kommitterapporter 1929-1931

Placering

Sekretess

Hanteringsanvisningar

Länkar

Det finns inga länkar