Arkiv: Luleå Jaktvårdsklubb

Grunduppgifter

Luleå Jaktvårdsklubb
1
0,91
1972 - 2008
13
Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 1961 Luleå Jaktvårdsklubb Föreningen höll sitt 41:a årsmöte 1976, varför den böra vara bildats 1934-1935. 1976 var medlemsantalet 376. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977

Placering

Medlem

Sekretess

Länkar

Bilagor